Κάρτα με χρυσοτυπία και αναγλυφοτυπία

Κάρτα με χρυσοτυπία και αναγλυφοτυπία

Κάρτα με χρυσοτυπία και αναγλυφοτυπία Κάρτα με χρυσοτυπία και αναγλυφοτυπία Αυτή η επαγγελματική κάρτα με χρυσοτυπία και αναγλυφοτυπία αποτελεί μέρος της συλλογής δειγμάτων που κατασκευάσαμε για τη Graphica Expo 2019.Γνωρίζοντας ότι ένα ανάγλυφο σχέδιο φαίνεται έντονο...

Pin It on Pinterest