Συνεκτύπωση εντύπων Τετάρτης

Κάθε Τετάρτη τυπώνουμε μονόφυλλα – δίπτυχα – τρίπτυχα διαστάσεων Α6-Α3 από 1000-2000 τεμάχια σε χαρτί 170 gr illustration.

Προδιαγραφές:

Εκτύπωση CMYK 1 ή 2 όψεων Χαρτί  170gr illustration

 

Με τη μέθοδο της συνεκτύπωσης επιτυγχάνουμε οικονομικές τιμές σταθερά στα υψηλά στάνταρ ποιότητας που σας έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια.