Τυπογραφικά συνεκτύπωσης

Τυπογραφικά συνεκτύπωσης

Τυπογραφικά συνεκτύπωσης

Τυπογραφικά συνεκτύπωσης

Τυπογραφικά συνεκτύπωσης

Κάθε Τετάρτη τυπώνουμε μονόφυλλα – δίπτυχα – τρίπτυχα διαστάσεων Α6 – Α3 από 1000 – 2000 τεμάχια σε χαρτί 170gr illustration.

Κάθε Παρασκευή τυπώνουμε Α5 – Α4 μονόφυλλα – δίπτυχα – τρίπτυχα σε ποσότητες 5000 – 10000 τεμάχια σε χαρτί 170gr illustration. Εκτύπωση CMYK 1ή 2 όψεων

Με τη μέθοδο της συνεκτύπωσης επιτυγχάνουμε οικονομικές τιμές σταθερά στα υψηλά στάνταρ ποιότητας που σας έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια.